شفقنا ورزشی_ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش شفقنا ورزشی و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال،کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

آرای صادره به شرح زیر است:

* در پی شکایت کریم احمدی از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت مهدی کاظمی مزرعه از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن توسط خواهان کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

*در پرونده شکایت علی عزیزی از باشگاه آلومینیوم اراک ، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۲۳ میلیون ریال بابت مانده مبلغ پرداخت نشده صورتجلسه توافقنامه فی مابین در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن توسط خواهان کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

*در پی شکایت مرتضی اسدی از باشگاه آلومینیوم اراک، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم و درخصوص هزینه دادرسی با اعمال نظر به عدم مطالبه آن توسط خواهان در ستون خواسته و شرح دادخواست کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

*با توجه به شکایت حمیدرضا سلیمانی از باشگاه آلومینیوم اراک، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۷۲۴ میلیون بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن از ناحیه خواهان کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

انتهای پیام

sport.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام