شفقنا ورزشی_ از سوی کمیته انضباطی فدراسیون احکامی در حاشیه رقابتهای هفته نخست لیگ برتر آقایان صادر شد.

به گزارش شفقنا ورزشی و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، با حضور علیرضا پاکدل رییس و محمدرضا رجبی دبیر فدراسیون و سایر اعضای کمیته انضباطی، جلسه این کمیته به جهت پیگیری مسائل به وجود آمده هفته نخست لیگ برتر آقایان در محل فدراسیون تشکیل و با استماع و بررسی  گزارش ناظران بازیهای هفته اول آرای زیر صادر شد:

حسب برگزاری جلسه کمیته انضباطی مورخ ۹۸٫۵٫۲۶ در خصوص رسیدگی به حوادث رخ داده در اولین هفته از مسابقات لیگ برتر آقایان در خصوص بازی تیم های ستارگان دشستان و ذوب آهن در مورخ ۲۴/۵/۹۸ اتفاقاتی بشرح ذیل رخ داده است:

بازیکن شماره ۲۴ ذوب آهن بعد از انجام یک خطای مسلم پنالتی با تصمیم داور به مدت دو دقیقه تعلیق شد علی رغم اینکه می بایست ۲ دقیقه تیم بدون حضور یک بازیکن بازی می نمود ولی متاسفانه ۵۳ ثانیه مانده به اتمام دو دقیقه ذوب آهن با ۷ نفر بازی را ادامه داده و این موضوع کاملا ایراد  مقرراتی دارد ولی بازیکن تیم دشتستان (بازیکن شماره ۷۶) در دقیقه ۲۹ که ۳ ثانیه به پایان بازی نیز بود اخراج دو دقیقه ایی گرفته ولی متاسفانه این تیم نیز به صورت ۷ نفره ۳ ثانیه آخر را با تصریح به اینکه مالکیت توپ نیز به عهده دشتستان بوده و تاثیر مستقیم بر نتیجه یا هرگونه اقدامی نداشته است. در این راستا علی رغم اینکه نیز منشی در اتفاق نخست (تخطی بازیکن ذوب آهن) به داور مسابقه حضور بازیکن ذوب آهن قبل از اتمام دو دقیقه و بازی کردن ۷ نفره را تذکر می دهد ولی داوران و ناظر مسابقات به این امر توجهی ننموده اند در اتفاق حادثه ناشی نیز داوران بر خلاف مقررات و عدم تاثیر گذاری مستقیم یار اضافی دشتستان و مالکیت توپ به عهده تیم دشتستان و صرفا ۳ ثانیه به اتمام مسابقه با هماهنگی ناظر و با نقض مقررات نسبت به تصمیم فاحش وجاهت و اشتباه مسلم منتسب به اعلام پنالتی اقدام که موجب باخت تیم دشتستان شده و این موضوع مصداق تخلف و نقض مقررات مربوطه می باشد.

بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص تخلفات کمیته انضباطی با حضور کلیه اعضا و نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و با لحاظ مباحث و تبادل نظرهای صورت پذیرفته با رعایت اصول مسلم حقوقی (اصل تناسب و اصل قانونی بودن) به شرح ذیل در تاریخ مذکور رای صادر نمود:

۱-با توجه به استدلال های مذکور گل ناشی از پنالتی بعد از سوت پایان بازی مردود و نتیجه بازی همان نتیجه زمان قانونی بازی ۳۰-۳۰ مساوی تعیین می شود.

در ضمن اضافه می نماید رضا عباسی مربی تیم دشتستان و غریب زاده سرپرست تیم و بهبهانی مدیرعامل و غلامحسین نکویی (رییس هندبال استان بوشهر) و همچنین تماشاگران دشتستان به دلیل رفتار مناسب و شایسته تقدیر بعمل می آید.

همچنین در ادامه جلسه کمیته انضباطی آرای زیر نیز صادر شد:

۲-با توجه به گزارش واصله در حین و پایان بازی بین تیم های نفت و گاز  گچساران و فراز بام خائیز دهدشت مبنی بر پرتاب اشیا توسط تماشاگران و ورود آنان به زمین بازی در پایان مسابقه به میزبانی تیم نفت و گاز گچساران مقرر شد یک جلسه محرومیت  تعلیقی از بازی بدون تماشاگر  (با طول دوره به مدت ۶ ماه) محروم می شود

۳-با توجه به گزارش واصله در حین بازی بین تیم های سربداران سبزوار با نیروی زمینی شهید کاظمی کازرون در دقیقه ۱۵ بازی پس از جریمه قانونی تیم سربداران اقدام به فحاشی علیه داوران و کادر فنی تیم میزبان اقدام که با توجه به تخلف موصوف تیم سربداران یک جلسه محرومیت تعلیقی از بازی بدون تماشاگر (با طول دوره  بمدت ۶ ماه) محکوم می نماید.

۴- توجه به اتفاقات حادثه در جریان دیدار دو تیم ورزشی هندبال زاگرس اسلام آباد و زغال سنگ طبس با تیم میزبان زاگرس اسلام آباد به تذکر کتبی در خصوص کنترل تماشاگران به دلیل استفاده از شیپور به صورت متعدد و ایجاد مزاحمت برای تیم مهمان و همچنین استقرار تماشاگران پشت نیمکت مهمان داده می شود

۵-با توجه به تقاضای رییس هیت هندبال استان کهگیلویه و بویر احمد و در راستای اقدام به نظر رئیس هیت و با لحاظ توجهیات مطروحه در درخواست مذکور جریمه نقدی تیم هندبال فرازبام خائیز دهدشت به ۵ میلیون تومان تقلیل می یابد و این تصمیم قطعی و می بایست قبل از بازی این هفته تیم ورزشی فرازبام خائیز دهدشت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

همچنین کمیته انضباطی در جهت تعیین تکلیف تخلفات امید جهانگیری بازیکن لیگ برتر تشکیل و آرای زیر صادر شد:

بازگشت به نامه شماره ۶۹۸ مورخ ۹۸٫۵٫۲۴ موضوع گزارش  مربوط به امید جهانگیری اعلام  می دارد حسب برگزاری جلسه کمیته انضباطی مورخ ۹۸٫۵٫۲۶ در خصوص رسیدگی  به تخلف آقای امید جهانگیری نظر به اینکه رئیس هیت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی فرازبام خائیز دهدشت دال بر اینکه آقای امید جهانگیری بدون اخذ رضایت نامه از باشگاه هیات هندبال ماهشهر نسبت به انعقاد قرارداد و بازی در تیم نفت و گاز گچساران اقدام نموده در این راستا با توجه به اینکه پس از بررسی اسناد و قرارداد های موجود در فدراسیون مشخص گردید که بازیکن موصوف قبل از انعقاد قرارداد با تیم هیت هندبال ماهشهر در تاریخ ۱/۶/۹۷ به مدت یک فصل مسابقاتی با باشگاه نفت و گاز گچساران قرارداد منعقد نموده و بدون اخذ رضایت نامه از باشگاه مذکور ۳ ماه بعد به صورت غیر مجاز و غیر قانونی با هیت هندبال ماهشهر قرارداد منعقده نموده در این راستا اعتراض مذکور مسموع نبوده و قابلیت استماع و رسیدگی ندارد. بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص تخلفات کمیته انضباطی با حضور کلیه اعضا و نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و با لحاظ مباحث و تبادل نظرهای صورت پذیرفته با رعایت اصول مسلم حقوقی (اصل تناسب و اصل قانونی بودن) به شرح ذیل در تاریخ مذکور رای صادر نمود:

۱- بازیکن فوق در زمره بازیکنان نفت و گاز گچساران تلقی می شود.

۲- بازیکن امید جهانگیری بازیکن متخلف به پرداخت پنج میلیون تومان جریمه نقدی قطعی و سه ماه محرومیت به صورت تعلیقی محکوم می شود و بازی بعدی منوط به پرداخت جریمه نقدی می باشد.

همچنین بازگشت به نامه شماره ۶۹۸ مورخ ۹۸٫۵٫۲۴ موضوع گزارش  مربوط به امید جهانگیری اعلام  می دارد حسب برگزاری جلسه کمیته انضباطی مورخ ۹۸٫۵٫۲۶ در خصوص رسیدگی  به تخلف آقای امید جهانگیری نظر به اینکه رئیس هیت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی فرازبام خائیز دهدشت دال بر اینکه آقای امید جهانگیری بدون اخذ رضایت نامه از باشگاه هیات هندبال ماهشهر نسبت به انعقاد قرارداد و بازی در تیم نفت و گاز گچساران اقدام نموده در این راستا با توجه به اینکه پس از بررسی اسناد و قرارداد های موجود در فدراسیون مشخص گردید که بازیکن موصوف قبل از انعقاد قرارداد با تیم هیت هندبال ماهشهر در تاریخ ۱/۶/۹۷ به مدت یک فصل مسابقاتی با باشگاه نفت و گاز گچساران قرارداد منعقد نموده و بدون اخذ رضایت نامه از باشگاه مذکور ۳ ماه بعد به صورت غیر مجاز و غیر قانونی با هیت هندبال ماهشهر قرارداد منعقده نموده است در این راستا اعتراض مذکور مسموع نبوده و قابلیت استماع و رسیدگی ندارد . بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص تخلفات کمیته انظباطی با حضور کلیه اعضا و نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و با لحاظ مباحث و تبادل نظرهای صورت پذیرفته با رعایت اصول مسلم حقوقی (اصل تناسب و اصل قانونی بودن) به شرح ذیل در تاریخ مذکور رای صادر نمود:

۱-باشگاه هیت هندبال ماهشهر با توجه به استفاده از بازیکنی که در اختیار و قرارداد باشگاه دیگری بوده در صورت عدم ارائه رضایت نامه از باشگاه نفت و گاز گچساران به تاریخ انعقاد قرارداد به دلیل استفاده از بازیکن غیر مجاز به یک لیگ پایین تر سقوط خواهد کرد.

همچنین بازگشت به نامه شماره ۶۹۸ مورخ ۹۸٫۵٫۲۴ موضوع گزارش مربوط به امید جهانگیری اعلام می دارد حسب برگزاری جلسه کمیته انضباطی مورخ ۹۸٫۵٫۲۶ در خصوص رسیدگی  به تخلف امید جهانگیری نظر به اینکه رئیس هیت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی فرازبام خائیز دهدشت دال بر اینکه آقای امید جهانگیری بدون اخذ رضایت نامه از باشگاه هیات هندبال ماهشهر نسبت به انعقاد قرارداد و بازی در تیم نفت و گاز گچساران اقدام نموده در این راستا با توجه به اینکه پس از بررسی اسناد و قرارداد های موجود در فدراسیون مشخص گردید که بازیکن موصوف قبل از انعقاد قرارداد با تیم هیت هندبال ماهشهر در تاریخ ۹۷٫۶٫۱ به مدت یک فصل مسابقاتی با باشگاه نفت و گاز گچساران قرارداد منعقد نموده و بدون اخذ رضایت نامه از باشگاه مذکور ۳ ماه بعد به صورت غیر مجاز و غیرقانونی با هیت هندبال ماهشهر قرارداد منعقده نموده در این راستا اعتراض مذکور مسموع نبوده و قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

انتهای پیام

sport.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام