شفقنا ورزشی – باشگاه سپاهان به رای صادره از سوی کمیته انضباطی در خصوص پرونده عکاسان و خبرنگارانی که ماشین آنها در جریان بازی این تیم با پرسپولیس آسیب دیده بود، اعتراض کرد و به همین بهانه پرونده به کمیته استیناف رفت.

به گزارش شفقنا ورزشی ، کمیته استیناف امروز رای نهایی در خصوص این پرونده را صادر کرد که محتویات آن تایید رای کمیته انضباطی است و باشگاه سپاهان می بایست خسارت خبرنگاران و عکاسان را پرداخت کند.

 

در رای صادره از سوی کمیته استیناف که در سایت فدراسیون فوتبال منتشر شده است می خوانیم: « در خصوص درخواست استیناف شرکت فرهنگی ورزشی فولادمبارکه سپاهان با مدیرعاملی آقای مسعود تابش به طرفیت آقایان ۱- محسن میرزاابوالقاسم غرب باشی ۲- محمد ولی جعفری ۳- مهدی زارع اردستانی ۴- اکبر کریمی ۵- محمد ستاری ۶- ساعد آقابالازاده ششکلانی نسبت به رأی شماره ۳۳۴ مورخ ۳۱/۴/۹۸کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دائر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت وارده به خودرو و وسایل تجدیدنظرخواندگان به شرح منعکس در پرونده با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عینا تأیید می گردد.»

انتهای پیام

sport.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام