شفقنا ورزشی- کنفدارسیون فوتبال آسیا از افزایش تعداد تیم ها در سال ۲۰۲۱ لیگ قهرمانان خبر داد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا ورزشی، سایت الریاضیه عربستان از تغییر در لیگ قهرمانان آسیا از سال ۲۰۲۱ خبر داد.

طبق اعلام این سایت تعداد تیم های شرکت کننده در سال ۲۰۲۱  لیگ قهرمانان آسیا از ۳۲ تیم به ۴۰ تیم افزایش پیدا خواهد کرد.

براین اساس ۲۰ تیم از شرق آسیا و ۲۰ تیم از غرب آسیا در ۱۰ گروه چهار تیمی با هم رقابت خواهند کرد.