شفقناورزشی_ صحبت های انصاری فرد درباره آخرین وضعیت جونیور و درخواست کالدرون از او برای جذب بازیکنان جدید