شفقنا ورزشی- روزنامه پیروزی از یک اتهام بزرگ از زبان گرشاسبی خبر داد.

به گزارش شفقنا ورزشی، روزنامه پیروزی در شماره روز چهارشنبه  خود از دست های پشت پرده ای سخن به میان آورد که می خواهند مانع از قهرمانی دوباره سرخ پوشان شوند.

گرشاسبی چنین اتهام را زده است.

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here