شفقنا ورزشی – سریع‌ترین مرد عمودی جهان گله‌های زیادی به مسئولین داشت او گفت : به مسئولین باختم نه رقبا!

به گزارش شفقنا ورزشی رضا علیپور ملی پوش سنگنوردی ایران گفت: کل ورزش ایران برای من کم گذاشته است.
وزارت ورزش به جز یکی دو مورد به من پاداش نداد و همش وعده و وعید و حرف بود! من با این همه مدال چرا باید در دمای منفی ۲۰ و منفی ۱۸ تمرین کنم؟ چرا باید خودم را با آتش گرم کنم؟ من به حریفانم نباختم زیرا آنها اصلا در حد من نیستند بلکه به مسئولینی باختم که خواب هستند.

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here