شفقنا ورزشی – روزنامه های ورزشی را مرور می کنیم:

ابرار ورزشى ، شنبه ۱۶ آذر

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز شنبه ۱۶ آذر :

 ایران ورزشی ، شنبه ۱۶ آذر

عناوین اخبار روزنامه ایران ورزشی در روز شنبه ۱۶ آذر : ترابی، گلزن تکراری با ساق‌های طلایی ؛حمله به رویای قهرمانی با 7 مهار نشدنی ؛مورگان شوستر و تیم ملی فوتبال ؛ نام قهرمان را حتی حدس نزنید ؛

 استقلال جوان ، شنبه ۱۶ آذر

عناوین اخبار روزنامه استقلال جوان در روز شنبه ۱۶ آذر :

 پیروزی ، شنبه ۱۶ آذر

عناوین اخبار روزنامه پیروزی در روز شنبه ۱۶ آذر :

 خبر ورزشی ، شنبه ۱۶ آذر

عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشی در روز شنبه ۱۶ آذر :

 گل ، شنبه ۱۶ آذر

عناوین اخبار روزنامه گل در روز شنبه ۱۶ آذر :

 هدف ، شنبه ۱۶ آذر

عناوین اخبار روزنامه هدف در روز شنبه ۱۶ آذر :