شفقتا ورزشی_ نشست خبری سرمربی تیم سپاهان به خاطر حضور پسرش در نشست خبری به جنجال کشیده شد