شفقنا ورزشی – روزنامه های ورزشی را مرور می کنیم:

ابرار ورزشى ، سه‌شنبه ۱۹ آذر

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز سه‌شنبه ۱۹ آذر :

 ایران ورزشی ، سه‌شنبه ۱۹ آذر

عناوین اخبار روزنامه ایران ورزشی در روز سه‌شنبه ۱۹ آذر :  عدم تصویب لایحه FATF و تحریم‌ها ضررش را به فوتبال رساند ؛مشــــکلات حل شود برمی‌گــــردم ؛فتحی درکارنبود ؛فتحــــی؛ مظنون همیشگـــی ؛انتخاب مدیران استقلال: فرهاد مجیدی ؛

 پیروزی ، سه‌شنبه ۱۹ آذر

عناوین اخبار روزنامه پیروزی در روز سه‌شنبه ۱۹ آذر :

 خبر ورزشی ، سه‌شنبه ۱۹ آذر

عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشی در روز سه‌شنبه ۱۹ آذر :

 گل ، سه‌شنبه ۱۹ آذر

عناوین اخبار روزنامه گل در روز سه‌شنبه ۱۹ آذر :

 هدف ، سه‌شنبه ۱۹ آذر

عناوین اخبار روزنامه هدف در روز سه‌شنبه ۱۹ آذر :