شفقنا ورزشی-استراماچونی برمیگردد واستقلالی ها خوشحال هستند اما این خوشحالی فراموشمان نسازد چه بهایی پرداخت کرده ایم.

به گزارش شفقنا، استراماچونی خیلی راحت تیم خود را رها میکند ومیگوید تحریم هایکی از علت های سفر او بوده است در حالیکه پیش از منعقد شدن قراردادش به تحریم ها واقف بوده است.
مسولین ورزشی ،وزیر ، وزارت خارجه همه در تکاپو هستند تا وی را بازگردانند چون هواداران فشار آورده اند و استقلال بعد از سالها به صدر جدول رسیده است،شاید تاکنون برای هیچی مربی انقدر تلاش برای بازگرداندن وجود نداشته است.

اما بایدبراین احوال اندیشه کرد که چگونه یک مربی اینگونه همه را بازی میدهد تا به خواسته هایش برسد !وچگونه راحت میتواند یکطرفه فسخ کند؟!یک جای کار می  لنگد، وآن حرفه ای نبودن ما در منعقد کردن قراردادهاست،  ماباید یک وکیل بین المللی در فوتبال داشته باشیم تابا زیر وبم فوتبالی قراردادها آگاه باشد تا هرکسی نتواند به این راحتی قراردادش را فسخ کند وبه این راحتی خون به جگر هواداران تیمش کند گرچه این هواداران اینقدر در این سالها رنج از بی مدیریتی سیستم استقلال کشیده اند که حالا راضی به رفتن فتحی هستند وفکر میکنند استراماچونی سوپرمن آنهاست.
امید است این رفتار غیرحرفه ای استراماچونی برای دیگر مربی های خارجی نهادینه نشود تا دوباره یک تنش عظیم به تیم صدرنشین جدول وارد نشود.