شفقنا ورزشی- بازیکن باشگاه صنعت نفت آبادان بر اساس دستور موقت صادره از سوى کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال محروم شد.

به گزارش شفقنا ورزشی و به نقل از سایت رسمى فدراسیون فوتبال در پى وصول گزارش غیبت جعفر سلمانى بازیکن باشگاه صنعت نفت آبادان در اردوى تیم امید کمیته انضباطى در جلسه فوق العاده و فورى نسبت به صدور دستور موقت مقتضى در این خصوص اقدام نموده است.

 

در قرار دستور موقت صادره اعلام شده؛”پیرو گزارش مورخ ٢۴ آذر جعفر سلمانى بازیکن باشگاه صنعت نفت علیرغم ابلاغ دعوت توسط باشگاه اجازه حضور در اردو را نیافته و تخلف صادر شده مبنى بر عدم همراهى تیم ملى امید شایسته صدور قرار دستور موقت مى باشد بر اساس ماده ١٠٠ مقررات انضباطى مصوب ١٣٩٧ بازیکن موصوف تا اطلاع ثانوى از حضور در تمامى مسابقات باشگاهى خود معلق و محروم مى گردد و لازم است به همراه مدیرعامل باشگاه در جلسه رسیدگى کمیته انضباطى روز یکشنبه مورخ اول دى ماه ساعت ١۵ جهت اداى توضیحات حاضر شود.

 

گفتنى است اردوى آماده سازى تیم المپیک ایران از روز گذشته در تهران آغاز شده که سلمانى نخستین بازیکن غایب در فهرست دعوت شدگان این اردو محسوب مى شود.