شفقنا ورزشی- سنگربان نیم فصل نخست نفت مسجد سلیمان تصمیم گرفت که به لیگ نروژ برگردد.

به گزارش شفقنا ورزشی، سوشا مکانی در نیم فصلی که به لیگ ایران برگشت و برای نفت مسجد سلیمان بازی کرد عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد.

سوشا با ناراحتی از لیگ ایران جدا شد. او تصمیم گرفت که به لیگ نروژ برگردد تا بار دیگر پیراهن میوندالن را برتن کند.

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here