؛
گل دوم الاهلی به استقلال توسط سلمان الموشر در دقیقه ۳۰
الاهلی ۲ – استقلال ۱