شفقنا ورزشی-چند وقتی است که صدای رفتن قلعه نویی از سپاهان شنیده میشود.و اسامی خاصی نیز برای جانشینی وی به گوش میرسد.
به گزارش شفقنا ،روزنامه صدای سپاهان در چاپ امروز خود، موضع باشگاه سپاهان را با جملاتی مبهم مشخص کرد،در این روزنامه آمده است:
موضع باشگاه سپاهان در قبال بحث تداوم احتمالی همکاری با قلعه نویی:اسامی مطرح شده برای جانشینی وی صحت ندارد وتکلیف او در پایان فصل مشخص میشود.

این تیتر بزرگ روزنامه سپاهان رفتن قلعه نویی را تکذیب نمیکند اما اسامی که برای جانشینی وی آورده میشود را رد کرده است وهشدار میدهد که اکنون زمان مناسبی برای صحبت درباره جانشینی قلعه نویی نیست!

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here