شفقنا ورزشی – مهم‌ترین موضوع درباره پیش‌نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال اما به واکنش فیفا به قوانین جدید فوتبال ایران اختصاص دارد. آخرین خبرها حکایت از این مسأله دارد که اخیرا نهاد بین‌المللی حاکم بر فوتبال دنیا بعد از یک دوره مذاکره و مکاتبات فشرده با ایران، نظر نهایی خود را درباره پیش‌نویس اساسنامه به فدراسیون ارسال کرده‌اند و منتظر آخرین اقدامات مدیران فوتبال کشورمان برای انجام اصلاحات نهایی تأکیدشده از سوی خودشان روی اساسنامه هستند.

فیفا تأکید کرده بود وزیر ورزش در مجمع عمومی حضور نداشته باشد و مدیران فدراسیون نه‌تنها نام وزیر ورزش را در بین اعضا قرار دادند بلکه نماینده کمیته المپیک را هم عضو مجمع کردند. بسیاری دیگر از توصیه‌های فیفا برای کمیته‌های انتخاباتی و نحوه تعیین مسئولان ارکان قضائی فدراسیون به درستی و به شکلی استاندارد اصلاح نشد و اساسنامه به شکلی نوشته شده که معلوم بود فیفا روی آن ایراداتی اساسی خواهد گرفت.