شفقنا ورزشی- رییس فدراسیون جهانی پدل با حضور بانوان پدلیست ایرانی با لباس مصوب موافقت کرد.

به گزارش شفقنا ورزشی و به نقل از سایت رسمی فدراسیون اسکواش، با موافقت لوویجی کاررو رییس فدراسیون جهانی پدل، پس از ماه ها رایزنی و پیگیری فدراسیون اسکواش ایران، با حضور بانوان پدلیست ایرانی در رقابت های جهانی با لباس مصوب موافقت شد.

با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری جلسات فدراسیون جهانی پدل، لوئیجی این موضوع به صورت مستقیم به فدراسیون ایران اعلام کرد.

با صدور این مجوز حضور بانوان ورزشکار انجمن پدل با لباس مصوب وزرات ورزش و جوانان اجرایی شد.