شفقنا ورزشی – روزنامه های ورزشی را مرور می کنیم:

 ابرار ورزشى ، یکشنبه‌ ۱۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز یکشنبه‌ ۱۱ خرداد

 ایران ورزشی ، یکشنبه‌ ۱۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ایران ورزشی در روز یکشنبه‌ ۱۱ خرداد

 خبر ورزشی ، یکشنبه‌ ۱۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشی در روز یکشنبه‌ ۱۱ خرداد

 شوت ، یکشنبه‌ ۱۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه شوت در روز یکشنبه‌ ۱۱ خرداد

 

 گل ، یکشنبه‌ ۱۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه گل در روز یکشنبه‌ ۱۱ خرداد

روزنامه فرهیختگان‌ورزشی

صفحه اول روزنامه فرهیختگان‌ورزشی یک‌شنبه ۱۱ خرداد ۹۹

روزنامه شهرآرا ورزشی

صفحه ورزشی روزنامه شهرآرا یک‌شنبه ۱۱ خرداد ۹۹