شفقنا ورزشی- با حکم احمد سعادتمند، دبیر شورای سیاست گذاری باشگاهاستقلال مشخص شد.

به گزارش شفقنا ورزشی، به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، در راستای رویکرد جدید باشگاه استقلال جهت استفاده از کارشناسان و نخبگان و توسعه فعالیت‌های پایدار، امروز با حکم احمد سعادتمند، دبیر شورای سیاست گذاری باشگاه استقلال مشخص شد.

به این ترتیب آقای مهدی رحمتی با حکم مدیر عامل استقلال به عنوان دبیر شورای سیاست‌گذاری باشگاه استقلال منصوب شد.