شفقنا ورزشی_ دومین مرحله تست کرونا را بازیکنان ذوب آهن در شرایطی پشت سر گذاشتند که افسران کنترل بر آن نظارت داشتند.

به گزارش شفقنا ورزشی، تناقض در آمار کرونایی های برخی تیم ها سبب شد تا در نهایت ستاد مبارزه با ویروس کرونا و همینطور فدراسیون پزشکی ورزشی تصمیم جدیدی بگیرد و برای باشگاه ها افسران کنترل در نظر بگیرد.

در همین راستا امروز تست کرونای بازیکنان و اعضای تیم فوتبال ذوب آهن با حضور یکی از افسر کنترل سلامت انجام شد تا او نیز بر روند تست گیری اشراف داشته باشد.

با این روش به نظر می رسد دیگر شاهد آمارهای کاذب که خلیلیان در یکی از مصاحبه های خود به آن اشاره کرده است، نخواهیم بود.