پیشکسوت فوتبال ایران که مهمان برنامه لیگ برتر بود عنوان کرد؛ مدیرعامل لیگ برتری مدام در تلویزیون می گوید لیگ به سلامتی بازیکنان اسیب می زند ۵ بازیکن تیم خود را در یک اتاق اسکان داده است.

خداداد عزیزی ادامه داد ۱۰۰ درصد باشگاه های لیگ برتر با توجه به منافع خود اظهار نظر می کنند و کسی به فکر سلامتی بازیکنان نیست!

عزیزی گفت برخی از باشگاه به دروغ اعلام می کنند بازیکنان کرونایی دارند تا لیگ برتر را به تعطیلی بکشانند