شفقنا ورزشی-  رییس هیئت بسکتبال تهران یکی از گزینه‌های جانشینی عماری در سمت دبیری فدراسیون است.

به گزارش شفقنا ورزشی، مسعود عماری به دلیل بازنشستگی از دبیری فدراسیون بسکتبال کنار رفت و در حال حاضر این فدراسیون بدون دبیر اداره می‌شود. 

این در شرایطی است که دوران تصدی مسعود عماری در سمت دبیری فدراسیون بسکتبال به یک دوره کامل نرسید و او پس از ۲ سال به دلیل بازنشسته بودن از سمت خود کنار رفت.

اکنون هم پس از این اتفاق چند گزینه برای جانشینی عماری مطرح شده که از شبنم کلاهی رییس هیئت بسکتبال استان تهران به عنوان یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها برای حضور در این سمت نام برده می‌شود.

منبع؛ میزان