شفقنا ورزشی_ مدافع برزیلی استقلال بعد از مدتها درخواست غرامت میلیون دلاری از باشگاه استقلال کرده است.

به گزارش شفقنا ورزشی، پادوانی مدافع بلند قامت پیشین استقلال بعد از پیوستن به این تیم روزهای درخشانی را سپری کرد اما در یک حادثه شرایط کاملا تغییر کرد و علاوه بر پایان دادن به فوتبال حتی نتوانست روی پاهای خود بایستد. اما از همان زمان این بازیکن از باشگاه درخواست غرامت کرده بود غرامتی که فقط ۱۰۰ هزار دلار بود که با توجه به نرخ ارز آن زمان مبلغ زیادی نبود و با راحتی می شد با پیگیریهای مستمر این پرونده را بست.

فوتبال ما از جذب بازیکنان خارجی که بعدا دردسرهای بسیار بزرگی برای باشگاهها به وجود آوردند به نوعی زخم خورده است. و علت آن را در اینجا نمیخواهیم باز کنیم اما هر چه هست آثار آن تا مدتها باشگاهها را درگیر خودش می کند. و معمولا با شکایت این بازیکنان در نهایت با شگاههای ما بازنده این نوع پرونده ها می شوند. در این اواخر هم بیشتر از همه با توجه به شرایط تحریم باشگاهها را دچار مشکلات عدیده ای کرده است.

در پرونده پادوانی باید قبول کرد باشگاه با این بازیکن رفتار خوبی نداشت و به نوعی این بازیکن را رها کرد. این مدافع برزیلی بارها از طریق رسانه های مختلف از بی توجهی باشگاه انتقاد کرده بود. و معلوم بود این نوع رفتارها این بازیکن را آزار می داد بازیکنی که دیگر امیدی به بازی نداشت و شاید تنها راه درآمد این بازیکن نیز قطع شده بود.

اما سوال اصلی اینجاست چرا در طی این مدت به چنین پرونده مهمی رسیدگی کامل نشد. پرونده ای که با درخواست غرامت یک میلیون دلاری پادوانی همراه شده است. البته امروز روابط عمومی استقلال در مورد عدم ارسال تاییدیه توسط این بازیکن خبر داند.