شفقنا ورزشی- انتقادات علی کریمی به اساسنامه فدراسیون فوتبال پس از دو سال مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

به گزارش شفقنا ورزشی، درست بعد از آنکه فیفا به اساسنامه اصلاحی فدراسیون فوتبال اشکال گرفت، دوباره انتقاد ها از این فدراسیون به موضوع اصلی رسانه های ورزشی تبدیل شده است.اما این بار با یک رویکرد متفاوت، ستایش از علی کریمی!

علی کریمی که پس از جدایی از تیم ملی به یکی از منتقدین فدراسیون فوتبال تبدیل شده بود، در یک مناظره تلوزیونی دو سال قبل مقابل محمد رضا ساکت دبیر سابق فدراسیون فوتبال قرار گرفته بود با یک سوال بزرگ مسئولان فوتبال ایران را با چالشی بزرگ مواجه کرد؛ «چرا اساسنامه اصلاحی فدراسیون فوتبال، سال‌هاست به تایید فیفا نرسیده‌ است؟! اگر اساسنامه به تایید فیفا رسیده چرا آن را در سایت فدراسیون فوتبال منتشر نمی کنید؟»

این پیام علی کریمی شاید توجهات بسیاری از اهالی فوتبال را به تخلف بزرگ فدراسیون فوتبال معطوف کرده باشد. تخلفی که این روزها فدراسیون فوتبال کشورمان را حتی با خطر تعلیق مواجه کرده است!

علی کریمی در آن مناظره یک جمله تاریخی دیگر هم داشت که خطاب به محمد رضا ساکت و دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال آن زمان گفت؛ «تا روزی که شماها در این فوتبال باشید، ما رنگ خوشی را در این فوتبال نمی بینیم! » شاید زمان، در طی این دوسال درستی حرف علی کریمی را به تمامی طرفداران فوتبال در ایران اثبات کرده باشد‌.

توجه علی کریمی به موضوع اساسنامه فدراسیون فوتبال نشان داد، در روزهای که اکثر پیشکسوتان فوتبال سرگرم کری های آبی قرمز بودند، علی کریمی افشا کننده بزرگترین تخلف فدراسیون فوتبال لقب گرفت. تا مشخص شود او هیچوقت اسیر محبوبیت های پوشالی حاصل از تقابل با هواداران تیم رقیب نخواهد شد.


منبع؛ شفقنا