شفقنا ورزشی – سه معاون جدید در استقلال معرفی می شوند.

احمد سعادتمند، مدیرعامل آبی‌ها قرار است معاونان جدید دیگری را به مجموعه مدیریتی باشگاه اضافه نماید و در همین راستا احتمال این که به زودی سه معاون دیگر ورزشی، اجرایی و فرهنگی به تیم مدیریتی وی در باشگاه اضافه شود زیاد است. مهر افزود: همچنین احتمال این که مشاورانی هم به تیم مدیریتی سعادتمند در این باشگاه اضافه شوند وجود دارد.