شفقنا ورزشی -روزنامه های ورزشی

 ابرار ورزشى ، یکشنبه‌ ۱۸ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز یکشنبه‌ ۱۸ خرداد

 خبر ورزشی ، یکشنبه‌ ۱۸ خرداد

عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشی در روز یکشنبه‌ ۱۸ خرداد

 

 گل ، یکشنبه‌ ۱۸ خرداد

عناوین اخبار روزنامه گل در روز یکشنبه‌ ۱۸ خرداد

روزنامه استقلال‌جوان

صفحه اول روزنامه استقلال‌جوان یک‌شنبه ۱۷ خرداد ۹۹

روزنامه شهرآرا ورزشی

صفحه ورزشی روزنامه شهرآرا یک‌شنبه ۱۸ خرداد ۹۹

روزنامه فرهیختگان‌ورزشی

صفحه اول روزنامه فرهیختگان‌ورزشی یک‌شنبه ۱۸ خرداد ۹۹

روزنامه پرسپولیس

صفحه اول روزنامه پرسپولیس یک‌شنبه ۱۸ خرداد ۹۹