شفقنا ورزشی -آزادکار مجارستانی حین انجام تمرینات درگذشت.

بندگاز توت کشتی گیر عضو تیم کشتی آزاد مجارستان که مدال نقره امیدها و نوجوانان اروپا را نیز در کارنامه ورزشی خود داشت، روز جمعه در حین تمرینات خارج از خانه درگذشت. علت اصلی مرگ این کشتی گیر جوان هنوز مشخص نشده است اما پزشکان در معاینات اولیه به نارسایی قلبی اشاره کرده اند.