شفقنا ورزشی-محمد انصاری به خبر مصدومیت خود واکنش نشان داد.

به گزارش شفقنا ورزشی، انصاری که در روزهای گذشته در تمرینات پرسپولیس از ناحیه رباط صلیبی چار آسیب شده است، تا ۶ ماه آینده از میادین فوتبالی دور خواهد بود. اننصاری در همین رابطه توئیتی را منتشر کرده است؛