شفقنا ورزشی-برنامه فوتبال برتر در باره قرار داد ویلموتس با تاج به گفتگو پرداخت.
این گفتگوی پرفراز ونشیب همچنان نقطه های کور قرار داد ویلموتس را روشن نکرد اما درگیری های لفظی تاج و میثاقی را آنچنان جلو برد که میثاقی را مجبور کرد تا ادامه مصاحبه را انجام ندهد و با آنکه تاج علاقه مند به ادامه گفتگو بود اما میثاقی زودتر از وقت تعیین شده مصاحبه را پایان داد.

به گزارش شفقنا ، در قسمتی از این مصاحبه مهدی تاج، میثاقی و فردوسی پور را باهم مقایسه کرد وگفت کسی که در گذشته از من سوال میکرد و به مشکلات میپرداخت خودش مسلط ومطلع بود و از گوشی به او اطلاعات نمیرساندند.
میثاقی نیز در پاسخ حرفی عجیب زد و گفت در گذشته شما سپر رسانه ای داشته اید و از فدراسیون انتقاد نمیشده است.

در انتهای گفتگو میثاقی دعوت از اینفانتینورا سمبلیک وبرای درج بازنشستگی تاج اعلام کرد که تاج این حرف میثاقی را تهمت خواند و سوالات مجری را نه سوال مردم بلکه سوالات میثاقی و همکارانش عنوان کرد.میثاقی نیز آنچنان برآشفت که بصورت ناگهانی با تاج خداحافظی کرد .
قطعا اگر یک مجری مصاحبه تلفنی را بصورت ناگهانی قطع کند ایرادی در مجری گری نیست اما گر در مصاحبه زنده که مصاحبه شونده راغب  به ادامه  است، گفتگو نیمه تمام بماند جلوه بصری وادبی خوبی ندارد.

2 نظرات

Comments are closed.