شفقنا ورزشی_ باشگاه رئال‌مادرید قرارداد جدیدی برای سرخیو راموس کاپیتانش منعقد خواهد کرد.

به گزارش شفقنا ورزشی، باشگاه رئال‌مادرید تصمیم گرفته قرارداد سرخیو راموس کاپیتان کهکشانی‌ها را تمدید کند.

نشریه «آس» خبر داد، راموس ۳۴ ساله که تا سال ۲۰۲۱ قرارداد داشت، قراردادی جدید تا سال ۲۰۲۲ با باشگاه می‌بندد.

پیش از این برخی رسانه‌ها شایعه جدایی او در پایان فصل آینده را مطرح کرده بودند که بعید است چنین اتفاقی رخ بدهد. راموس از سال ۲۰۰۵ که از سویا خریداری شد، در عضویت باشگاه رئال‌مادرید بوده است.