شفقنا ورزشی – روزنامه های ورزشی را مرور می کنیم:

 ابرار ورزشى ، پنجشنبه ۲۲ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز پنجشنبه ۲۲ خرداد

 خبر ورزشی ، پنجشنبه ۲۲ خرداد

عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشی در روز پنجشنبه ۲۲ خرداد

 

 شوت ، پنجشنبه ۲۲ خرداد

عناوین اخبار روزنامه شوت در روز پنجشنبه ۲۲ خرداد

 فوتبالز ، پنجشنبه ۲۲ خرداد

عناوین اخبار روزنامه فوتبالز در روز پنجشنبه ۲۲ خرداد

 گل ، پنجشنبه ۲۲ خرداد

عناوین اخبار روزنامه گل در روز پنجشنبه ۲۲ خرداد

روزنامه استقلال‌جوان

صفحه اول روزنامه استقلال‌جوان پنج‌شنبه ۲۲ خرداد ۹۹

روزنامه فرهیختگان‌ورزشی

صفحه اول روزنامه فرهیختگان‌ورزشی پنج‌شنبه ۲۲ خرداد ۹۹

روزنامه شهرآرا ورزشی

صفحه ورزشی روزنامه شهرآرا پنج‌شنبه ۲۲ خرداد ۹۹

روزنامه پرسپولیس

صفحه اول روزنامه پرسپولیس پنج‌شنبه ۲۱ خرداد ۹۹