شفقنا ورزشی -اگرچه تعدادی از کارشناسان بر این باورند که می‌توان با رعایت تمام موارد بهداشتی اجازه حضور تماشاگران در استادیوم‌ها به اندازه ۲۵ درصد از کل ظرفیت سکو‌ها را صادر کرد و اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا چنین مجوزی بدهد، قطعاً باعث افزایش جذابیت مسابقات باشگاهی داخلی خواهد بود، اما از قرار معلوم احتمال وقوع چنین اتفاقی نه تنها اندک است بلکه برای فصل آینده هم شاید محدودیت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شود

این‌طور که شنیدیم،برخی از مقامات سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال در گفتگو‌های خصوصی تأکید کرده‌اند با توجه به شیوع موج دوم ویروس از ابتدای پاییز (در واقع براساس پیش‌بینی کارشناسان وزارت بهداشت) احتمال اینکه فصل آینده نیز حداقل تا اواخر پاییز بدون حضور تماشاگر برگزار شود، بسیار زیاد است. به گفته آنها در بهترین شرایط فقط می‌توان ۲۰درصد از فضای سکو‌های استادیوم‌ها در شهرستان‌هایی که از نظر وزارت بهداشت در وضعیت سفید قرار دارند را به تماشاگران اختصاص داد تا با رعایت اصول فاصله‌گذاری اجتماعی به تماشای مسابقات بنشینند.