شفقنا ورزشی-کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ادامه لیگ قهرمانان قاره با گزینه های جدیدی مواجه است.

به گزارش شفقنا ورزشی بحث در مورد ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا همچنان ادامه دارد. در دوره پس از کرونا، تاکنون گزینه های برای اجراشدن توسط برخی رسانه های قاره مطرح شده اما تاکنون تصمیمی دراین مورد گرفته نشده است.

جدیدترین راهکارهای ارائه شده،‌ مواردی هستند که توسط روزنامه الرایه قطر ارائه شده است.

در تحلیلی که در این نشریه معتبر انتشار یافت،‌ عنوان شد کشورهای آسیایی با ادامه مسابقات در یک کشور به توافق رسیدند، اما اکنون بحث امتیازات مطرح است. به عنوان نمونه، کنار گذاشته شدن دیدارهای قبلی و حذف آنان از جدول و اتکا به نتایجی که بعد از دوره کرونا گرفته می شود، می تواند راهکاری برای تیم‌های حاضر باشد.

روزنامه قطری در نظر گرفتن مسابقات قبلی در کنار بازی‌های آینده،‌ را به عنوان گزینه ‌دیگری برای اجرای فصل ناتمام لیگ قهرمانان آسیا مطرح کرد.

منبع:فارس

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here