شفقنا ورزشی_ علیرضا صالحی، رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال بیانیه‌ای را در مورد حواشی اخیر مهدی دادرس، عضو غیرحقوقی این کمیته منتشر کرد.

به گزارش شفقنا ورزشی، متن بیانیه علیرضا صالحی رئیس کمیته استیناف در خصوص حواشی اخیر به شرح زیر است:

«کمیته استیناف به‌عنوان عالی‌ترین مرجع رکن قضایی فدراسیون فوتبال، مسئول رسیدگی به تجدیدنظرخواهی اشخاص از آرای غیرقطعی کمیته انضباطی، کمیته اخلاق، کمیته وضعیت بازیکنان و همچنین مرجع حل اختلاف در تشخیص صلاحیت است.

 

چهار عضو حقوقدان این کمیته جمعأ دارای ۱۲۰ سال سابقه خدمت قضایی با مناصب عالیه در دستگاه قضایی کشور هستند که با اشراف به قوانین و مقررات کشور و فوتبال، با رعایت اصول کلی رفتاری مندرج در ماده ۵۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، همواره در راستای تحقق بند هفت ماده ۱۰ و بند ۱۳ ماده ۲۱ همان مقررات، ضمن توجه کامل به وصف محرمانگی و بی‌طرفی، خود را مقید و متعهد به رازداری مسائل مراجعین دانسته و از هرگونه اظهارنظر درباره پرونده و محتویات آن و نیز هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها تا قبل از صدور رأی خودداری می‌نمایند.

 

رعایت کلیه موارد مذکور نیز دائمأ به عضو غیرحقوقدان کمیته گوشزد شده و همواره بر پرهیز از مصاحبه‌های تخصصی حقوقی و غیرتخصصی به لحاظ ضرورت حفظ حقوق مخاطبین و مستعمین و نیز رعایت شأن و جایگاه عالیه کمیته استیناف، درخواست شده است که متأسفانه در اکثر موارد به تأکیدات قانونی وقعی ننهاده و بعضاً تنش‌هایی را نیز برای جامعه فوتبال، علی‌الخصوص فدراسیون و کمیته استیناف در بر داشته است.

 

بیانیه مورخ ۹۹/۲/۹ باشگاه سپاهان اصفهان، نمونه‌ای از تعرضات به جهت مصاحبه روز قبل عضو غیرحقوقدان است. تحقق مسائلی از این قبیل، مبین تقویت نظریه و الزام عدم انتصاب اشخاص ناآگاه به مسائل قانونی در ارکان قضایی است.

 

علی ایحال جهت تشحیذ ذهن اهالی فوتبال که مخاطب بیانات آقای دادرس در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و گروه‌های فضای مجازی قرار گرفته‌اند، اعلام می‌دارم مطابق مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب، شرکت در جلسات رسیدگی رکن قضایی مقید به دعوت اعضا نیست بلکه در اجرای بندهای یک و دو ماده ۱۰۵ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، اصحاب پرونده در صورت ضرورت دعوت به حضور می‌شوند و اعضا تکلیف بر شرکت در جلسات را دارند و اینکه در صورت عدم نیاز به حضور اصحاب پرونده، تقیدی بر تشکیل جلسات در ساختمان فدراسیون نیست و رسیدگی به پرونده‌ها در هر مکانی و هر زمانی، مستنداً به بندهای چهار و پنج ماده ۱۰ مقررات یادشده، با حضور اکثریت مطلق انجام می‌گیرد و حضور نداشتن یک عضو از پنج عضو خللی بر رسمیت جلسات و اعتبار آرا وارد نمی‌کند».

 

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here