شفقنا ورزشی – روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره برخی شایعات توضیحاتی ارائه کرد‌.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بر این اساس جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند که شایعات منتشره پیرامون ارسال نامه جمعی از اعضا هیات رییسه فدراسیون به کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره جناب آقای کفاشیان به صورت قاطعانه تکذیب می شود.
در هیات رییسه فدراسیون فوتبال همواره ارتباط صمیمی میان اعضا برقرار بوده و هست و رابطه نزدیک میان کلیه اعضا با آقای کفاشیان در آینده هم تداوم خواهد یافت و چنین شایعاتی خللی در مسیر فدراسیون فوتبال ایجاد نخواهد کرد.