گل اول بیلبائو به اتلتیکومادرید توسط مونیائین در دقیقه ۳۶


گل اول اتلتیکومادرید به بیلبائو توسط دیگو کاستا در دقیقه ۳۸

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here