شفقنا ورزشی – روزنامه های ورزشی را مرور می کنیم:

ابرار ورزشی، دوشنبه ۲۶ خرداد


خبرورزشی، دوشنبه ۲۶ خرداد

روزنامه هدف، دوشنبه ۲۶ خرداد


روزنامه پرسپولیس، دوشنبه ۲۶ خرداد


روزنامه گل، دوشنبه ۲۶ خردادروزنامه شوت، دوشنبه ۲۶ خردادروزنامه خراسان ورزشی،دوشنبه ۲۶ خرداد


روزنامه صدای سپاهان ، دوشنبه ۲۶ خرداد

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here