شفقنا ورزشی – روزنامه های ورزشی را مرور می کنیم:

 ابرار ورزشى ، شنبه ۳۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز شنبه ۳۱ خرداد

 ایران ورزشی ، شنبه ۳۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ایران ورزشی در روز شنبه ۳۱ خرداد

سپاهان

 استقلال جوان ، شنبه ۳۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه استقلال جوان در روز شنبه ۳۱ خرداد

 خبر ورزشی ، شنبه ۳۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشی در روز شنبه ۳۱ خرداد

 شوت ، شنبه ۳۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه شوت در روز شنبه ۳۱ خرداد

 فوتبالز ، شنبه ۳۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه فوتبالز در روز شنبه ۳۱ خرداد

 

 گل ، شنبه ۳۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه گل در روز شنبه ۳۱ خرداد

روزنامه پرسپولیس

صفحه اول روزنامه پرسپولیس شنبه ۳۱ خرداد ۹۹

روزنامه شهرآرا ورزشی

صفحه ورزشی روزنامه شهرآرا شنبه ۳۱ خرداد ۹۹

روزنامه فرهیختگان‌ورزشی

صفحه اول روزنامه فرهیختگان‌ورزشی شنبه ۳۱ خرداد ۹۹

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here