شفقنا ورزشی-روزنامه خبر ورزشی در چاپ یکم تیر با آوردن تیتر”بشار کوتاه نمی آید/تمدید میکنم اما با ۵۰۰هزار دلار”بازگشت بشار را تهدید آمیز اعلام کرد.همچنین با تیتر “یک مدافع قطعا از استقلال جدا میشود”به شایعات خط دفاعی استقلال پاسخ داد  .

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here