شفقنا ورزشی-روزنامه های ورزشی چاپ یکم تیر به بازگشت کفاشیان وژست خاص او اشاره کردند و با تیترهای”کفاشیان معادلات فدراسیون را بهم زد،کرکره خنده” و “بازگشت غیر مترقبه کفاشیان” و” دعوا سر نخوستن کفاشیان” نارضایتی از ورود مجدد کفاشیان به فدراسیون را نشان دادند.در ضمن عکس های به کار رفته در روزنامه شوت و گل حالت کاریکاتوری به تصویر کفاشیان بخشیده است.
موضوع ویزای کار بیرانوند برای رفتن بلژیک و پاسخ سید جلال به منصوریان نیز در روزنامه ها انعکاس زیادی داشت.
روزنامه های ورزشی یکم تیر بشرح زیر است:

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here