شفقنا ورزشی-روزنامه چاپ یکم تیر صدای سپاهان با تیتر “محبی به دوتیم یونانی پیشنهاد شده است”انتقال محبی به یونان را پررنگ کرد.
به گزارش شفقنا،روزنامه دیگر بنام فوتبال اصفهان در چاپ دوم تیربا تیتر “سخنگوی سپاهان:پیشنهادی برای انتقال محبی به اروپا نداشتیم”به موضوع انتقال محبی میپردازد ومینویسد:
باشگاه سپاهان پیشنهادی از سوی باشگاه یونانی برای انتقال محبی دریافت نکرده است ودر ادامه سخنان سخنگوی باشگاه سپاهان آوزده است:محبی مورد توجه باشگاه آک یونان است وباید این باشگاه با مسوولان مذاکره کند.

آیا صحبت از انتقال محبی به باشگا ه های اروپایی وبعد تکذیب یا رد آنها برای بالا بردن قیمت محبی است؟!باید منتظر باشیم وببینیم این بازیکن درزمین سبز کدام باشگاه ساکن میشود.

منبع:شفقنا ورزشی

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here