شفقنا ورزش-فدراسیون والیبال بتازگی در پیشنویس آیین نامه مسابقات لیگ برتر، در بخشی از تبصره ۱۸ مشخصا خود
را قرارداد تبلیغات محیطی مسابقات معرفی کرده و در مقابل درآمدهای حاصل از این محل را به این ترتیب که
اگر بازی بصورت مستقیم از شبکه ۳ سیما پخش شود،
روزنامه شوت نوشت:سهم تیم میزبان ۴۰ درصد و اگر از یک شبکه استانی پخش شود، سهم تیم میزبان ۶۰ درصد خواهد بود.به نظر
می رسد این پیشنویس بسیار عجولانه و با نگاهی یک سویه و بیشتر در جهت تامین منافع فدراسیون تدوینفدراسیون والیبال
شده! چرا که اولا اگر قرار است باشگاه ها طبق همین آیین نامه، قانونا صاحب سهم مشخص از درآمد حاصل
از تبلیغات محیطی باشند، پس بعنوان یکی از ذینفعان، لزوما و قانونا باید در جریان جزییات قراداد منعقد شده
بین فدراسیون و شرکت تبلیغاتی طرف قرارداد باشند.به این دلیل که باید بدانند ۴۰ یا ۶۰ درصد از چه مبلغی
قرار است نصیبشان شود.
ثانیا اینکه اگر قرار بر این است که باشگاه ها از یک سو بابت پخش بازیهایشان به شبکه ۳ یا شبکه های
استانی پول پرداخت کنند و از سوی دیگر سهمی از عوائد حاصل از تبلیغات محیطی را بدست بیاورند که
احتمالا یر به یر خواهد شد، عملا تیمها درآمدی از قبل پخش بازیها و تبلیغات آن نخواهند داشت.پس در این
بین این فدراسیون والیبال است که به یک درآمد خالص و دلچسب می رسد؛ درآمدی که صرفا از جیب باشگاه
های والیبال به سور فدراسیون گرما می بخشد. حال سوال این است که اگر با توجه به تورم روزافزون و هزینه
های سنگین تیم داری در والیبال ایران، تیمهای حاضردر لیگ برتر عطای پخش بازیهای شان را به لقای آن
ببخشند و اصولا میلی به پخش آن از تلویزیون نداشته باشند، آنگاه فدراسیون والیبال قرارداد تبلیغات محیطی
را بر چه اساس و مبنایی به مزایده خواهد گذاشت؟! و آیا اصولا هیچ عقل سلیمی، هیچ سرمایه گذار یا شرکت
تبلیغاتی را مجاب به همکاری در این زمینه با فدراسیون
والیبال می کند یا خیر؟
گویا، دوستانی که در فدراسیون والیبال چنین آیین نامه ای را تدوین کرده اند، حسابی روی تیم های حساب
باز کرده اند و با سر هم کردن عجولانه چند بند و مادهو تبصره، تصمیم گرفته اند تا ناخنکی در لباس قانون
و آیین نامه، به جیب باشگاه ها بزنند.بنظر می رسدبرای اینکه نه سیخ بسوزد نه کباب، فدراسیون والیبال
در قراردادی کلی با اسپانسرها، حق تیم ها را بر اساس محبوبیت، سوابق قهرمانی، قدمت و….پرداخت کند و
سهم خود را بابت حق العملکاری بردارد نه حق مالکیت، چون قاعدتا مالکیت تبلیغات با باشگاه هاست!

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here