شفقنا ورزشی- روزنامه های ورزشی ۸تیر بازهم عملکرد فرها را به تصویر کشیدند و از تقابل صدر نشین با قعرنشین سخن گفتند.

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here