شفقنا – پخش زنده بازی پرسپولیس -ماشین سازی تبریز روز۲۰ تیر ساعت ۲۰:۱۵ در لینک های زیر در دسترس است:

شبکه سه سیما:

و لینک زیر:

و لینک زیر

https://www.anten.ir/program/17925