متن خبر در لینک:

فوتبال ایران| هزینه هنگفت تیم های ایرانی در سراب دادگاه cas!