شفقنا ورزشی – سعید آذری به حواشی بازی استقلال و فولاد واکنش نشان داد.

سعید آذری، مدیرعامل فولاد در واکنش به صحبت های محمود فکری حین خروج از زمین پست اینستاگرامی ای را منتشر کرد.

به گزارش طرفداری، سعید آذری در پست اینستاگرامی اش نوشت:

فلسفه مربی آموزش است،احترام است ،احترام به رقیب و احترام به خودی .
دیروز روز خوبی بود که متاسفانه بد تمام شد .
فلسفه و جایگاه مربی ،معلم و استاد در هم کوبیده شد با الفاظی که انسان حتی از شنیدنش شرم دارد چه برسد به گفتنش .
خانواده و نوامیس هر کس خط قرمز اوست و اینکه یک معلم و مربی که آموزش دهنده است در حالیکه از خود بیخود شده است پا را روی اخلاق و اصول بگذارد و با توهین به نوامیس کلیه ارکان تیم رقیب سعی بر تخلیه روحی روانی خود کند و در کاهش فشار باخت دست به حرکات ناشایستی بزند که کلیت اخلاق و انسانیت را نابود کند را هیچگونه نمی توان توجیه کرد .
ای کاش فکری ها قبل از این هم توهین های ناموسی کمی فکر میکردند .
البته دیروز روز سنگینی بود برای آن مرد توهین کننده ،کسی که نتوانست خودش را کنترل کند و ابتدا با بازیکن تیم خودی کارش به بگو و مگو کشید ،مشخص بود توهین به خانواده تیم رقیب برایش مهم نیست و به آسانی و مانند نقل و نبات در پایان بازی فحش و ناسزا نثار حریف میکند .
البته ما میدانیم ،فرهنگ با اصالت آن باشگاه با این دست رفتارها مختلف است و هوادار با هویت و اصیل آن باشگاه نیز کاملا با چنین رفتاری بیگانه است. این را گذشته نشان داده چون در همین مکتب بزرگان اخلاق مداری که اسطوره های این هوادار بوده اند پرورش یافته اند که مایه مباهات بوده اند .
آری
هوادار ،قهرمان،مربی خودی و رقیب و هر آنکس که این ناسزاهای ناموسی را شنیدید ،خانمها و آقایانی که متاسفانه شاهد چنین صحنه های زشتی بودید ،من به جای آن آقا و آنهایی که شما میدانید از شما عذر خواهی میکنم و قول میدهم با روشی مدنی با این بی اخلاقی برخورد کنم .
باشد که دیگر شاهد بروز بی اخلاقی و از خود بی خود شدن های اینگونه نباشیم

 

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here