شفقنا ورزشی- ، نمیدانم این رقم ها از کجا آمده است نه ۱۶ میلیارد درست است نه هشت میلیارد تومان.

ما به توافق رسیدیم که مبلغ را در زمان خودش پرداخت کنیم

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here