شفقنا ورزشی_ صادق ورمرزیار: مهدی قایدی می‌توانست مثل وریا غفوری همان اول فصل رقم قراردادش را افزایش دهد

با این وجود الان هم مشکلی برای افزایش قرارداد قایدی نیست.

استقلال الان می‌تواند از بعد فنی قایدی استفاده کند و در آینده هم درآمدزایی داشته باشد.