شفقنا ورزشی- مدیرعامل استقلال گفت: استقلال با همین ظرفیت هم می‌تواند قهرمان شود