شفقنا ورزشی-   آرسنال برای رویارویی برابر بنفیکا تمرینات فشرده ای را انجام می دهد